Startersadvies

Als starter gaat u uw voordeel doen met onze adviezen. We helpen u goede beslissingen te nemen en nemen u werk uit handen. Dat kan over allerhande zaken gaan:

  • inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • aanvragen van een loonbelastingnummer en/of omzetbelastingnummer
  • opstellen ondernemingsplan (inclusief resultaat- en liquiditeitsprognose)
  • keuze van de rechtsvorm
  • inrichting administratie en facturering
  • contact leggen met uw bank
  • het opstellen van algemene voorwaarden
  • aanvragen van een g-rekening
  • begeleiden bij controles belastingdienst en uitvoeringsinstellingen
  • salarisadministratie

Meer weten?

Actueel

Overdracht aandelen aan bv voor te lage waarde

De houder van een aanmerkelijk belang in twee Nederlandse bvís kocht in december 2004 voor...

Lees verder

Proefprocedure box 3

Volgens artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag ter bescherming van de...

Lees verder

Erik Bentsink RA

Accountant / MKB-adviseur

06-53207300

Meer info