Startersadvies

Als starter gaat u uw voordeel doen met onze adviezen. We helpen u goede beslissingen te nemen en nemen u werk uit handen. Dat kan over allerhande zaken gaan:

  • inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • aanvragen van een loonbelastingnummer en/of omzetbelastingnummer
  • opstellen ondernemingsplan (inclusief resultaat- en liquiditeitsprognose)
  • keuze van de rechtsvorm
  • inrichting administratie en facturering
  • contact leggen met uw bank
  • het opstellen van algemene voorwaarden
  • aanvragen van een g-rekening
  • begeleiden bij controles belastingdienst en uitvoeringsinstellingen
  • salarisadministratie

Meer weten?

Actueel

Inhouding dividendbelasting

De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om...

Lees verder

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden...

Lees verder

Erik Bentsink RA

Accountant / MKB-adviseur

06-53207300

Meer info